Việc thành lập trường Y-Dược học ở Việt Nam

Vào cuối thế kỉ thứ 19, Pháp đã chủ trương mở 1 trường thuốc ở nước ta. Năm 1885, tướng Begin đi thăm Pondichery (thuộc Pháp ở Ấn Độ) và thấy ở thuộc địa Đông Dương  (gồm 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia ) cũng nên có một trường đào tạo các thầy thuốc. Nhưng mãi 12 năm sau, trường này mới được thành lập

Giữa hai thành phố là Hà Nội và Sài Gòn, Pháp do dự không biết đặt trường ở đâu. Một ủy ban được đặt ra để nghiên cứu vấn đề này và cuối cùng đã chọn Hà Nội với lý do: “ Xứ Bắc Kỳ do khí hậu của nó, có nhiều bệnh điển hình cho vùng nhiệt đới, nhất là các bệnh xảy ra trong mùa đông. Vả lại Bắc Kỳ gần Trung Quốc nên muốn ảnh hưởng văn hóa và khoa học của Pháp tràn sang Trung Quốc một cách dễ dàng hơn thì Hà Nội nên chọn là nơi thành lập Trường Y hơn là Sài Gòn.

Trường Y Dược Đông Dương

Việc chọn hiệu trưởng bọn Pháp cũng cân nhắc, không nên quá trẻ nhưng lại phải có uy tín và cả uy lực để đặt vào vị trí lãnh đạo Trường. Không ai hơn Yersin về mặt này. Trước đó, năm 1895 Yersin đã thành lập Viện Vi Trùng học ở Nha Trang  và viện Pasteur ở Sài Gòn năm 1891 do BS Calmette làm viện trưởng nhưng cũng đặt dưới sự lãnh đạo của Yersin.

Khi thành lập trường, cần 2 giảng viên thì Yersin đề nghị 2 Bác Sĩ là Degorce và Le Roy Barres là 2 bác sĩ nội trú ở các bệnh viện ở Paris và nhắc trước với 2 vị bác sĩ này trước khi qua Đông Dương nên đi sâu tìm hiểu về 2 chứng bệnh: Bệnh ngoài da và bệnh về mắt mà họ cho là 2 bệnh phổ biến ở Đông Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.