Vì sao trường Y Dược Đông Dương được đặt ở phố Lê Thánh Tông

Sau khi quyết định thành lập trường Y Dược Đông Dương đặt ở Hà Nội được thông qua năm 1902, việc tìm địa điểm Trường và Bệnh viện thực hành cũng là một vấn đề quan trọng.

Áp Thái Hà cách Hà Nội 5 km (Nan Đồng) là ấp của tên Kinh lược Hoàng Cao Khải được lựa chọn. Viên đá đầu tiên được đặt đúng trước ngày 27-02-1902 ( 27-02 chính là ngày thầy thuốc Việt Nam hiện nay), ngày mà chiếc cầu dài nhất nước ta khi đó mang tên cầu Doumer (Nay là cầu Long Biên) được thành lập. Lúc đó Doumer đang giữ chức Toàn Quyền Đông Dương.

Bệnh viện thực hành của trường ở cách Trường 200m và gồm có 5 phòng với 40 giường bệnh với 1 phòng giải phẫu. Nhân viên của bệnh viện thì có 4 nam y tá, 2 nữ ý tá  và 6 nhân công giúp việc.

Sau một thời gian hoạt động, Yersin nhận thấy trường ở ấp Thái Hà, cách trung tâm Hà Nội 5 km là một trở ngại:

  • Bệnh viện ở ngoại ô thành phố nên các trường hợp cấp cứu không nhận kịp thời để phục vụ cho sự giảng dạy
  • Ấp Thái Hà có nhiều ao hồ, nước đọng là một nơi có bệnh sốt rét phát sinh, học trò cũng bị sốt rét và đến cả các giảng viên người Pháp cũng không thoát khỏi được bệnh đó.
  • Nước uống được, cần cho bệnh việc cũng ở xa, cách bệnh viện đến 3 km.
  • Mổ tử thi để dạy học không thể thực hiện được ở ấp Thái Hà.

Yersin đã đề nghị nên chuyển trường về Hà Nội, địa điểm mà ông lựa chọn là phố Bobillot (Chính là phố Lê Thánh Tông bây giờ) mặc dù có Ban Vệ Sinh chống đối vì ở đó gần Nhà Hát Lớn và gần tô giới người Pháp đóng nhưng Yersin đã thắng.

Trường Đại Học Y Dược nằm trên phố Lê Thánh Tông

Nơi  mổ tử thi đặt tại một ngôi chùa sau bệnh viện Quân Y và bệnh viện thì chuyển về phố Armand Rousseau ( Nay là phố Lò Đúc Hà Nội, trụ sở Bộ Lâm Nghiệp trước đây, có thời gian gọi là Nhà Thương Chó). Viện Cơ thể học  (nơi mổ tử thi và trường ở rất gần nhau). Hai nhà lớn lợp tranh được xây dựng và một kinh phí 3000 đồng được cấp để xây dựng một Nhà Hộ Sinh, ngôi nhà này xây dựng bằng gạch nói thật sự không dùng làm nhà hộ sinh mà được dùng làm giảng đường để giảng dạy về Phẫu tích ( Mổ tử thi ).

Yersin còn có ý định xây dựng bên cạnh Trường một viện Pasteur. Nay nhìn lại các địa điểm thì thấy viện Cơ Thể Học,  viện Vệ sinh dịch tễ  (Viện Pasteur cũ) và viện Quân Y đều đúng như ý đồ ban đầu của Yersin. Trường Đại Học Y Dược vẫn đóng ở phố Lê Thánh Tông .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.