Tag Archives: virus

Một loại vắc-xin để bảo vệ chống lại virut Zika bước vào thử nghiệm Giai đoạn 2, lần đầu tiên một thử nghiệm vắc-xin Zika vượt qua bước thử nghiệm ban đầu về mức độ an toàn. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc của Viện Nghiên cứu các Bệnh Dị ứng và Nhiễm trùng (NIAID) […]