Tag Archives: Vắc-Xin

Một loại vắc-xin để bảo vệ chống lại virut Zika bước vào thử nghiệm Giai đoạn 2, lần đầu tiên một thử nghiệm vắc-xin Zika vượt qua bước thử nghiệm ban đầu về mức độ an toàn. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc của Viện Nghiên cứu các Bệnh Dị ứng và Nhiễm trùng (NIAID) […]

Cho đến nay, ngành Y Tế thế giới đã sản xuất ra hàng ngàn các loại thuốc khác nhau. Tuy nhiên những loại thuốc nào được coi là quan trọng nhất mà con người đã từng nghiên cứu ra. Dựa trên các tiêu chí là cải thiện những điều kiện cuộc sống, là nền tảng […]