Tag Archives: sa sút trí tuệ

Chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là một bệnh tâm lý nghiêm trọng, ước tính ảnh hưởng đến khoảng 7,8 % dân số Hoa Kỳ. Mặc dù có một số loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh này, nhưng có một nghiên cứu mới đây cho thấy một số loại nhất […]

Những điểm chính Những đánh giá mặt lợi – hại của các sản phẩm có chứa risperidone được thực hiện bởi các cơ quan quản lý quốc tế và HSA đã xác nhận mối quan hệ giữa việc sử dụng risperidone trong điều trị chứng sa sút trí tuệ não mạch hoặc sa sút trí […]