Tag Archives: risperdal

Những điểm chính Những đánh giá mặt lợi – hại của các sản phẩm có chứa risperidone được thực hiện bởi các cơ quan quản lý quốc tế và HSA đã xác nhận mối quan hệ giữa việc sử dụng risperidone trong điều trị chứng sa sút trí tuệ não mạch hoặc sa sút trí […]