Tag Archives: giải phẫu

Ngày nay, cụm từ “Gray’s Anatomy” rất phổ biến trên thế giới, xuất hiện trong rất nhiều các tài liệu tham khảo về văn hoá và được sử dụng rộng rãi bởi hầu hết các sinh viên y khoa. Tuy nhiên, rất ít thông tin được tiết lộ về tác giả của cuốn sách này, […]