Kết hợp các xét nghiệm nước tiểu có thể phát hiện sự tái phát ở bệnh nhân ung thư bàng quang

Một cuộc nghiên cứu gần đây cho biết, sự kết hợp của các xét nghiệm nước tiểu có thể giúp phát hiện sự tái phát ở những bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ.

Trong cuộc nghiên cứu quốc tế đa trung tâm đầy triển vọng này, các nhà nghiên cứu đã điều tra kết hợp FGFR3, TERT và OTX1, đây là sự kết hợp chẩn đoán nước tiểu trong suốt quá trình theo dõi bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ sơ cấp (n = 977). Họ đã thu thập tổng cộng 2.496 mẫu nước tiểu trước khi chụp bàng quang trong suốt thời gian khám định kỳ.

Độ nhạy trong phát hiện những sự tái phát đồng thời đã được ước tính. Các đường cong Kaplan-Meier được sử dụng để đánh giá sự phát triển của các tái phát trong tương lai sau khi phân tích nước tiểu và nội soi bàng quang.

Đối với những bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ cấp thấp loại sơ cấp, sự phối hợp khảo nghiệm nếu cho độ nhạy 57% sẽ đồng nghĩa với dấu hiệu của sự tái phát. Tuy nhiên, đối với những trường hợp là pT1 hoặc ung thư bàng quang xâm lấn cơ, độ nhạy chỉ ra dấu hiệu tái phát sẽ cao hơn, ở mức 83%. Trong số các trường hợp này, 2% đã tiến triển thành bệnh ung thư bàng quang xâm lấn cơ.

Đối với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư không xâm lấn cơ cao cấp sơ cấp, độ nhạy chỉ ra dấu hiệu tái phát là 72%, và 7% trong số đó tiến triển thành ung thư bàng quang xâm lấn cơ.

Khi thực hiện nội soi không tìm thấy khối u nào, thì mẫu nước tiểu dương tính nhiều khả năng chỉ ra nguy cơ của sự tái phát hơn so với mẫu nước tiểu âm tính (58 % vs 36 %, p<0,001). Sự tái phát ở giai đoạn cao được xác định trong vòng một năm sau khi xét nghiệm nước tiểu dương tính và nội soi bàng quang.

Nghiên cứu này đã sử dụng kết quả của xét nghiệm nước tiểu như một công cụ thay thế để chẩn đoán ở những bệnh nhân có khối u cấp thấp và như một phương tiện để xác định được sớm hơn các khối u đã phát triển lâu ngày.

Một nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự kết hợp của các dấu hiệu đã cải thiện tỷ lệ phần trăm bệnh nhân đủ điều kiện để theo dõi dựa vào nước tiểu và độ nhạy của việc phát hiện sự tái phát. Hơn nữa, việc bổ sung phân tích FGFR3 vào xét nghiệm tế bào trong nước tiểu có thể giúp ích cho việc theo dõi những bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ.

Theo MIMS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.