Chuyên Mục: Lịch sử ngành Y – Dược Việt Nam

Sau khi quyết định thành lập trường Y Dược Đông Dương đặt ở Hà Nội được thông qua năm 1902, việc tìm địa điểm Trường và Bệnh viện thực hành cũng là một vấn đề quan trọng. Áp Thái Hà cách Hà Nội 5 km (Nan Đồng) là ấp của tên Kinh lược Hoàng Cao […]

Vào cuối thế kỉ thứ 19, Pháp đã chủ trương mở 1 trường thuốc ở nước ta. Năm 1885, tướng Begin đi thăm Pondichery (thuộc Pháp ở Ấn Độ) và thấy ở thuộc địa Đông Dương  (gồm 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia ) cũng nên có một trường đào tạo các thầy thuốc. […]