Tag Archives: staphylococus

  Tốc độ phát triển mạnh mẽ của vi khuẩn kháng kháng sinh trong thập kỉ vừa qua đòi hỏi  tính cấp bách phải tìm ra các loại thuốc mới. Tuy nhiên, việc tìm ra các thuốc kháng sinh mới lại tiến triển chậm và con đường phát minh các thuốc mới hiện nay đang […]